Pod koniec roku od 29 grudnia 2023 rozpocznie się nabór bezzwrotnych dotacji na wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji skierowany do małopolskich MŚP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Działanie 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Dofinansowanie przeznaczyć można na inwestycje obligatoryjne i usługi szkoleniowe:

 • Wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0, w tym na:
  • automaty i roboty przemysłowe,
  • zaawansowane rozwiązania cyfrowe i oprogramowania (Big Data, sztuczna inteligencja, M2M, IoT)
  • sprzęt IT
 • Komponent uzupełniający – usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing)

Dofinansowanie na projekt osiągnie nie więcej niż 60% kosztów netto inwestycji przy założeniu, że minimalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł. a maksymalna to aż 3 mln zł.

Ubieganie się o wsparcie połączone jest z dwoma istotnymi kryteriami naboru:

 • Wdrożenie rozwiązań robotycznych lub cyfrowych o specjalistycznym charakterze.
  Nie zakwalifikujemy tutaj zwykłego oprogramowania biurowego czy księgowego jak również systemów operacyjnych.
 • Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0, który musi powstać przed dniem złożenia wniosku.

Planowany nabór Działania 1.14 Internacjonalizacja MŚP Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest jednym z ciekawszych konkursów wspierających umiędzynarodowienie małopolskich firm w procesie rozwoju eksportowego.

Główne cele aplikacyjne obejmują wsparcie doradcze i udział w targach o charakterze międzynarodowym zarówno krajowych jak i zagranicznych. Doradztwo może być przeznaczone na opracowanie/zmianę modeli biznesowych w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych/analizę rynków docelowych, opracowanie koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na rynek docelowy (certyfikaty, pozwolenia itp.);

Do konkursu mogą wejść firmy z sektora MSP. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie 50% kosztów netto przedsięwzięcia. Na pierwszy nabór musimy jednak trochę poczekać, gdyż planowany jest on w terminie od września do grudnia 2024.

Warto się jednak już teraz do niego przygotować tym bardziej, że przy wypełnianiu wniosku brane pod uwagę są informacje zawarte w posiadanej Strategii przedsiębiorstwa uwzględniającej ekspansję Wnioskodawcy na rynki zagraniczne.

Zachęcamy do śledzenia tematu i konsultacji wniosków.

Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego od 30.10.2023 mają możliwość składania wniosków w ramach naboru 1.2 Bony na innowacje dla MŚP w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Nabór potrwa do 08.01.2024 r. do godz. 15:00.

Bony na innowacje są znaną już z lat ubiegłych koncepcją aktywacji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej firm z sektora MSP.

Cechą bonów na innowacje jest realizacja ich w systemie popytowym, co oznacza, że dotacja jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług B+R. Wykonawcami usługi mogą być takie podmioty jak: jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorstwa posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów oraz kancelarie patentowe.

Dotacje w ramach „bonów na innowacje” można przeznaczyć na prowadzenie badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Dotacja uzupełniająca może zostać przeznaczona na usługi proinnowacyjne w zakresie m in.

 • wykonania projektu wzorniczego
 • opracowania zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych
 • oceny zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku
 • usług związane z ochroną własności intelektualnej.
  Wnioski przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Warto zainteresować się konkursem szczególnie pod kątem transferu wiedzy pomiędzy firmami a jednostkami badawczymi. Do dyspozycji przedsiębiorców jest maksymalna kwota na wydatki kwalifikowane 300 000,00 PLN przy jednoczesnym dofinasowaniu z pomocy de minimis na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych

W latach 2009-2021 dla naszych Klientów, pozyskaliśmy środki na realizację 36 projektów w ramach wcześniejszych naborów do działania „Bon na Innowacje”.

Jeżeli szukacie Państwo możliwości pozyskania dotacji na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne to działanie „Bon na Innowacje” będzie doskonałym wyborem.

Mapa drogowa transformacji jest dokumentem, który może być niezbędny w aplikowaniu o niektóre dotacje w nowej perspektywie finansowej.
Mapa drogowa to swoisty plan wdrożenia zmian w firmie. Mapy pokazują kierunki rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe lata w obszarze transformacji cyfrowej, przemysłowej, robotyzacji czy automatyzacji. Plan transformacji firmy powinien być dostosowany do potrzeb inwestycyjnych danego przedsiębiorstwa i realiów rynkowych, na których działa.
Mapa drogowa niezależnie od tematyki powinna być planem wieloletnim i pokazywać rozwój firmy pod kątem cyfrowo – inwestycyjnym. Mapa drogowa opiera się na przedstawieniu zmiany sposobu prowadzenia produkcji czy świadczenia usług do poziomu najbardziej ergonomicznego, ekonomicznego i zinformatyzowanego. Celem opracowania mapy drogowej jest pomoc firmom w planowaniu i wdrażaniu zmian prowadzących firmę krok po kroku do osiągnięcia pożądanego stanu produkcyjnego lub usługowego.

Powstanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa zaczyna się od przedstawienia problemów, przeszkód i utrudnień w firmie.  Celem mapy jest pokazanie planu naprawczego zmiany cyfrowej, przemysłowej, robotyzacji czy automatyzacji oraz wskazanie kosztów dojścia do poziomu pożądanego. Kolejnym krokiem jest identyfikacja czynników zewnętrznych wewnętrznych wymuszających zmianę np. większa obsługa klientów online.
Transformacja powinna polegać ocenie kluczowych filarów firmy i wskazaniu skokowo zmian w tym zakresie np. w stosunku do ludzi, procesów, technologii i informacji, zarządzania.

Patrząc na niektóre konkursy planowane w nowej perspektywie unijnej 2021-2027, mapy drogowe będą dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów z zakresu cyfryzacji oraz automatyzacji przedsiębiorstw.

W konkursach Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) opracowanie mapy drogowej transformacji będzie wymagane z tematyki rozwoju firm w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa będzie strategią wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej wymagane będzie przez złożeniem wniosku, gdyż mapa stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że transformacja cyfrowa jest czymś niezbędnym w dalszym rozwoju każdego przedsiębiorstwa, warto jak najszybciej rozpocząć działania zmierzające do przygotowania kompletnej mapy drogowej własnej firmy licząc przy okazji na pozyskanie dotacji i szybszy zwrot z inwestycji.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 – intensywności pomocy regionalnej
50%

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podregion siedlecki województwa mazowieckiego

(powiaty: garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski, siedlecki, miasto Siedlce)

40%kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny z wyjątkiem podregionu siedleckiego (czyli podregiony: radomski, ciechanowski, płocki, ostrołęcki żyrardowski)
35%region warszawski stołeczny – część podregionu warszawskiego wschodniego: gminy: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz
30%pomorskie, śląskie
25%

dolnośląskie oraz wielkopolskie z wyłączeniem obszarów z intensywnością 20% i 15%,

region warszawski stołeczny – część podregionu warszawskiego zachodniego (gminy Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola)

20%Miasta Poznań i Wrocław, podregion poznański (powiat poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski)
15%Miasta Poznań i Wrocław, podregion poznański (powiat poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski) w okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027
0% – brak możliwości udzielenia pomocy

Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.:

· powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin)

· powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat warszawski – zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice), powiat pruszkowski (cały).

+ 10%Firmy z sektora średnich przedsiębiorstw
+ 20%Firmy z sektora mikro, małych przedsiębiorstw

Województwo Małopolskie ogłosiło kilka ciekawych propozycji konkursowych dla firm w tym między innymi Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Jest to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla małopolskich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Jak większość konkursów ogłaszanych dla firm i tym razem odbiorcą są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie Małopolski.

Warunkiem koniecznym konkursu jest szczegółowe opisanie we wniosku wyników przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo–rozwojowych.
Dofinansowanie do 60% kosztów netto inwestycji będzie można przeznaczyć głównie na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji przy czym dotacja ma być częściowo zwrotna w formie dotacji warunkowej.

Wstępnie nabór zaplanowano od lutego 2024 do kwietnia 2024 r.

Dotacja warunkowa stanowi jedną z form wsparcia dotacyjnego wynikającą z artykułu 57 Rozporządzenia PE 2021/1060 (dalej „Rozporządzenie”), z którą można się spotkać w konkursach od 2023 roku. Co do zasady przedsiębiorca uzyskuje 100% dotacji warunkowej jeżeli spełni określone warunki przychodów osiągniętych z tytułu realizacji projektu i jego wdrożenia.

Dopiero po 4 latach od zakończenia realizacji projektu firma jest zobowiązana do spłaty odpowiedniej części zwrotnej dofinansowania zależnej od wielkości i poziomu osiągniecia wskaźników przychodowych, będących efektem zrealizowania projektu.
Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest także od wielkości przedsiębiorstwa i wyniesie:

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

 1. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu poniżej 20% – beneficjent oddaje 100% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
 2. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 20% i mniejszym od 40% – beneficjent oddaje 35% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
 3. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 40 % i mniejszym od 60 % – beneficjent oddaje 30 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
 4. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 60% i mniejszym od 80% – beneficjent oddaje 25 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
 5. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 80% i mniejszym od 100 % – beneficjent oddaje 20 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
 6. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym od 100 % – beneficjent oddaje 10 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

Warunek zwrotu dotacji będzie weryfikowany na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji inwestycji objętej dotacją.

Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji warunkowej w terminie 30 dni roboczych od upływu 4 lat od zakończenia realizacji projektu.  Zwrot środków przez Beneficjenta następuje w ciągu 30 dni od wezwania przez Instytucję Pośredniczącą a im szybciej to nastąpi tym mniejsza część dotacji będzie wymagalna.

W przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni Beneficjent zostanie nagrodzony zmniejszenie spłaty dotacji zwrotnej odpowiednio dla dużych firm w wielkości 90% kwoty do zwrotu a MSP 80% kwoty do zwrotu.

Natomiast przy spłacie do 12 miesięcy zwrot wyniesie 95% kwoty do zwrotu dla duży firm a dla MSP 85% kwoty do zwrotu. Jeżeli przelew nastąpi do 24 miesięcy spowoduje to przy dużych firmach konieczność wpłaty całej 100% kwoty do zwrotu a firmy MSP będę mogły zwrócić 90% kwoty do zwrotu.  Kiedy spłata nastąpi do 36 miesięcy dla podmiotów z sektora MSP to Beneficjent odda całe 100% kwoty wskazanej do zwrotu bez żadnej ulgi w tym zakresie. Status firmy będzie uwzględniany na moment podpisania umowy.

Należy pamiętać, że tzw. część zwrotna dotacji nie obejmuje całej przyznanej dotacji. Podział dotacji na część bezzwrotną i zwrotna przedstawia tabela poniżej:

Kategoria przedsiębiorstwa Część bezzwrotna dotacji warunkowej Część zwrotna dotacji warunkowej
Mikro i małe przedsiębiorstwa 50% 50%
Średnie przedsiębiorstwa 40% 60%
Duże przedsiębiorstwa 30% 70%

Przykład: jeśli średni przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową w wysokości 1 mln zł to część zwrotna dofinansowania może wynieść maksymalnie 600 tys. zł.
Szczegóły udzielania dotacji warunkowej znajdziecie Państwo w pliku wyjaśniającym kryteria zwrotu przy konkursie ścieżki SMART Programu FENG (link).

Dotychczas kategorie wielkości firm dzieliły się na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W nowej perspektywie budżetu unijnego w dokumentacji Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 pojawiły się nowe kategorie wielkości przedsiębiorstwa czyli mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid-cap) oraz spółka o średniej kapitalizacji (mid-cap).

Nowe kategorie wielkości przedsiębiorstw definiują dwie podstawy prawne:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych- art. 2 pkt 6 i 7,
 2. GBER: 651/2014 – art. 2 ust. 103e.

 

Zgodnie z przywołanymi dokumentami:

 1. „małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap)”to podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR;
 2. „spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap)”to podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji”

 Kilka podmiotów uznaje się za jedno przedsiębiorstwo, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków wymienionych określonych w art. 3 ust. 3 załącznika I”. Zatem przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych  (roczne obroty, suma bilansowa) i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu.

Zastosowanie nowych kategorii statusu wielkości przedsiębiorstw znacznie zwiększa możliwość uzyskania dotacji przez firmy, które do tej pory były traktowane jako przedsiębiorstwa duże. Niezależnie od tego czy zatrudniały np. 260 osób czy 5 000 osób posiadały status dużego przedsiębiorstwa. W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przedsiębiorstwa dotychczas kategoryzowane jako duże mają znacznie większe możliwości pozyskania dotacji niż miało to we wcześniejszych perspektywach finansowych.

Od 1 stycznia obowiązuje nowa mapa pomocy regionalnej, która będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2027 r. Jest ona zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w poprzednich perspektywach budżetowych UE. Co ważne podkreślenia, przedsiębiorcy z Warszawy oraz części powiatów ościennych nie mogą już liczyć na żadne wsparcie.

Spis treści

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 2022-2027 – wartość bazowa dla dużych firm

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 2022-2027 – wartość bazowa dla dużych firm

Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

 • 50% – na obszarach należących do województw:
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • warmińsko-mazurskiego
  • podregionu siedleckiego;
 • 40%– na obszarach należących do województw:
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • małopolskiego,
  • opolskiego,
  • zachodniopomorskiego
  • regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
 • 30%– na obszarach należących do województw:
  • pomorskiego
  • śląskiego;
 • 25%– na obszarach należących do województw:
  • dolnośląskiego
  • wielkopolskiego,
  • z wyłączeniem obszarów wskazanych poniżej:
   • na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
   • 20%– w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
   • 15%– w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.


Inna wielkość pomocy będzie również uwidoczniona w regionie warszawskim stołecznym, gdzie maksymalna intensywność pomocy regionalnej wyniesie:

 • 25%– na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
 • 35%– na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Powiększenie pomocy - wsparcie dla MSP

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej firmom z sektora MMSP – z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro – podwyższa się dodatkowo o:

 • 20% dla mikro i małych przedsiębiorców
 • 10% dla średnich przedsiębiorców

Powiększenie pomocy – wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

W przypadku obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o:

 • 10% w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych ww. obszarów, z wyjątkiem obszarów należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz do regionu warszawskiego stołecznego.

Przedstawiona poniżej mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 wskazuje wielkość zaproponowanej pomocy na danym obszarze Polski.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z regionalnej pomocy inwestycyjnej w przyszłych naborach skorzystaj z indywidualnych konsultacji profesjonalistów i ustal wysokość wsparcia dla swojej firmy.

Komisja Europejska pod koniec 2022 roku przyjęła 16 programów regionalnych, które proponują pierwsze nabory wniosków w trzech źródeł finansowania – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowe wsparcie na transformację otrzyma województwo śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie.

Poniżej linki do bieżących harmonogramów naborów konkursowych na rok 2023, które będziemy sukcesywnie uzupełniać:

Zachęcamy do konsultacji i przygotowania dokumentacji i raportów przed-aplikacyjnych z naszą firmą. Szczególnie zapraszamy firmy z regionów nam najbliższych tj. podlaskie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie.