Internacjonalizacja

Dotacje kierowane będą do przedsiębiorców zainteresowanych promocją i eksportem swoich produktów pod własną marką za granicą. Kwalifikowane będą m.in. koszty udziału w targach czy misjach zagranicznych zarówno przyjazdowych jak i wyjazdowych.