Ulga B+R

Pozyskiwanie przez INDICTIO funduszy na badania i rozwój opiera się na merytorycznej znajomości tych procesów, która w połączeniu z prawidłowo dobranym do projektu konkursem pozwala na skuteczne otrzymanie dotacji. Wyszukamy dla Ciebie dofinansowanie i udzielimy wsparcia przy projektowaniu etapów badawczo-rozwojowych.

B+R vs. unijne dotacje

Badania i Rozwój obejmują działania, które podejmują firmy w celu wprowadzenia nowych produktów i usług co przynosi zwiększenie zysków, wejście na nowe rynki i elastyczność

w reagowaniu na zmiany gospodarki spowodowane obecnie przez pandemię COVID19. Najczęściej za utrzymanie konkurencyjności firmy poprzez analizę rynku i opracowywanie lub ulepszanie produktów czy usług odpowiadają działy R&D, chociaż posiadanie takie działu nie jest niezbędnym wymogiem.

Przy pisaniu wniosku na dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw pomagamy przy zaplanowaniu koniecznych etapów rozwoju innowacyjnego projektu. Chodzi tu o uwzględnienie i dofinansowanie wszystkich etapów niezbędnych do wdrożenia produktu i/lub usługi na rynek. W naszej firmie pracują eksperci, którzy nie tylko piszą wnioski, ale mają za sobą doświadczenie i sieci kontaktów z w obszarze B+R obejmujące instytuty naukowe, uczelnie i działy R&D przedsiębiorstw.

Szczegóły procesu B+R uwzględnianego we wniosku zależą od rodzaju innowacji i branży, w której planowane jest wdrożenie. Najczęściej współpracujemy z firmami z branż: ICT, inżynieria materiałowa, life science, żywność i rolnictwo, przemysł drzewny i papierniczy, budownictwo, recykling i gospodarka odpadami, automatyka i robotyka.

Z naszych doświadczeń działania B+R wymagają jasnego określania celów i zadań, uwzględnienia popełniania i redukcji błędów, wyciągania z nich wniosków oraz fachowego planowania budżetu, wydatków i ich rozliczenia. Dlaczego warto z nami rozliczyć dotację?

Każdy projekt B+R ma swoją specyfikę, co zawsze bierzemy pod uwagę.

Dla przykładu:

przy projektach wzorniczych m. in.:

  1. należy dobrze sprawdzić, jakie rozwiązania już funkcjonują na rynku. Potrzebna jest tu wiedza rynkowa, znajomość branży oraz wymagań technicznych, rejestracyjnych itp.,
  2. często bierze się pod uwagę różne warianty opracowywanego rozwiązania –ich wady, zalety, koszty wdrożenia,
  3. bazuje się na fachowych metodykach tworzenia rozwiązań, prototypowania i ich testowania. Ekspert oceniający wniosek mający specjalistyczną wiedzę techniczną podczas czytania wniosku od razu rozpoznaje, czy projekt zaplanowali fachowcy. Zwykle ekspertami R&D są sami nasi Klienci, dlatego stawiamy na merytoryczną współpracę i projektowe współdziałanie.

wdrożenie produktu z obszaru medycyny i farmacji wymaga:

  1. uwzględnienia wszelkich wymogów rejestracyjnych (obowiązujących np. przy żywności funkcjonalnej, wyrobach weterynaryjnych, suplementach diety, wyrobach medycznych, produktach leczniczych), które determinują przebieg działań B+R realizowanych w ramach projektu,
  2. zaplanowania etapu projektowania produktu, specjalistycznych badań laboratoryjnych,
  3. uwzględnienia obowiązujących standardów, m.in.: HACCP, GLP, GMP, GHP, GCP,
  4. zaprojektowania produktów i procesów tak, by skutecznie przejść ze skali laboratoryjnej do produkcyjnej,

przy projektach polegających na opracowaniu nowych materiałów, rozwiązań inżynierskich zwracamy szczególną uwagę m.in. na:

  1. aktualne trendy rynkowe i wymagane certyfikacje,
  2. dokładną analizę warunków, opisów technicznych projektu, ciągów technologicznych,
  3. wsparcie w opracowaniu lub zakupie innowacyjnych technologii umożliwiających optymalizację przeprowadzanych procesów,

Do wniosku zwykle dołącza się biznesplan, raport B+R, które przygotowują nasi eksperci. Podczas oceny merytorycznej wspieramy Klienta w ocenie merytorycznej projektu przez panel ekspertów. Projekty B+R dla przedsiębiorstw to nasza specjalność.

Jeśli poszukujesz funduszy na B+R – skontaktuj się z nami.