Cyfryzacja i przemysł 4.0

W ramach cyfryzacji wsparcie udzielane będzie na transformację cyfrową przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w działalność produkcyjną, zmianę modelu biznesowego, inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo firm.

W większości konkursów dofinansowanie będzie opierało się na opracowanej mapie drogowej cyfryzacji zmierzającej w kierunku gospodarki Przemysłu 4.0, którą firma przygotuje w ujęciu kilkuletnim i będzie mogła na jej podstawie aplikować o środki na cyfryzację firmy. 

Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.