Maszyny i hale

W ramach najbliższych konkursów od 2023 roku sfinansować będzie można zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnych zrealizowania prac badawczo-rozwojowych, wprowadzenia na rynek nowych produktów i procesów wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje.

Do kosztów wliczyć będzie można:

  • maszyn i urządzeń
  • budowę nowych obiektów
  • zakup oprogramowania
  • zakup usług IT i innych prac wdrożeniowych.