Raporty

Wykonamy dla Państwa raporty branżowe firmy, innowacyjnych produktów czy usług a także analizy rynkowe niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne (pożyczki, kredyty, dotacje) m in. w zakresie:

Raport
internacjonalizacji/umiędzynarodowienia

Dokument ten stanowi podsumowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby oceny poziomu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa w danej branży. Raporty z tej tematyki przydadzą się firmom wchodzącym na rynki zagraniczne i prowadzące eksport. Pomagają także przy planowaniu dotacji z zakresu promocji marek produktowych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

Ocena/badanie
stanu techniki

Określa poziom i skalę innowacyjności zaproponowanego lub projektowanego rozwiązania przez przedsiębiorstwo oraz ocenia pozycję rozwiązania i podobnych zastosowań na rynku.

Najczęściej zawiera takie zagadnienia jak: przedmiot badania, cel i zakres badania, bazy danych o rozwiązaniach zbliżonych do pomysłu podlagającego analizie, klauzulę o odpowiedzialności, opis rozwiązania z danej tematyki, wyniki badania stanu techniki w skali regionu, kraju, świata, analizę stanu techniki i wnioski końcowe z rekomendacją dla wskazanego rozwiązania.

Raport
o rynkach eksportowych

Niezbędny szczególnie z projektach eksportowych i nieracjonalizacyjnych w konkretnej branży np. raport z wejścia produktu firmy X z branży meblowej na rynki Zatoki Perskiej. Przydatny dla oceny rynku perspektywicznego w m in. takich zagadnieniach jak: analiza ekspansji wybranego rynku perspektywicznego, diagnoza potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji, analiza potencjalnej konkurencji występującej na rynku perspektywicznym, kanały dystrybucji do stosowania na wybranym rynku, formy strategii cenowej do stosowania na wybranym rynku, rekomendacje optymalnego rozwiązania do wejścia marki X na wskazane rynki istotne dla rozwoju eksportu danej firmy.

Zagadnienia raportów rynkowych każdorazowo podlegają indywidualnemu dopasowaniu do potrzeb przedsiębiorstwa i branży, w której funkcjonuje i oferuje swoje produkty i usługi.

Inne dokumenty sprawozdawcze i wdrożeniowe
projektów i innowacji

Jesteśmy w stanie także skonsultować zakres powyższych dokumentów sprawozdawczych, wdrożeniowych i przygotowawczych;  ich układ spisów treści, dodatkowych źródeł tabelarycznych, rycin i publikacji czy szacowania kosztów do raportów.