Design i wzornictwo

W naborach nowej perspektywy funduszy europejskich 20221-2027 znajdzie się miejsce na dofinasowanie procesu uzyskania i ochrony praw własności intelektualnej (w tym znaków towarowych słowno – graficznych firm, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów na wynalazki).

Będzie także można aplikować w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług przedsiębiorstw, Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z wdrożeniem strategii wzorniczej, końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji charakterystycznej dla danej marki.

Koszty będzie można przeznaczyć również na:

  • audyt wzorniczy
  • wdrożeniem strategii wzorniczej i koszty projektantów
  • zakup maszyn i oprogramowania niezbędnych do wdrożenia innowacji.