Polska Strefa Inwestycji

CZYM JEST PSI I KOMU PRZYSŁUGUJE?

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to program, który można traktować jako alternatywę dla dotacji unijnych. Polska Strefa Inwestycji to ulga podatkowa, którą objęci są przedsiębiorcy z sektora przemysłowego i nowoczesnych usług. Celem jej wdrożenia jest finansowanie działań inwestycyjnych. Kluczem do uzyskania środków finansowych jest zwolnienie z podatku dochodowego PIT lub CIT. Ulga inwestycyjna, czyli maksymalna wysokość zwrotu opiewa na 70 % kosztów inwestycyjnych a okres obowiązywania zwolnienia to maksymalnie 15 lat.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM INWESTYCJI

Polska Strefa Inwestycji to ulga podatkowa, w której można odliczyć następujące wydatki:

 • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 • koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych;
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • koszt związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli;
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu.

JAK TO DZIAŁA?

Istotą PSI jest przyznanie ulgi inwestycyjnej. Proces wygląda następująco:

 • Przedsiębiorca składa wniosek o ulgę inwestycyjną.
 • Oczekiwanie na decyzję w sprawie wniosku (do 30 dni).
 • Realizacja inwestycji.
 • Po zrealizowaniu inwestycji przedsiębiorca otrzymuje zwrot polegający na niepłaceniu podatku dochodowego, który trwa maksymalnie 15 lat.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ FIRMA?

Aby Polska Strefa Inwestycji przysługiwała przedsiębiorstwu, musi ono:

 • wchodzić w zakres działalności objętych programem,
 • wpisywać się w zakres ilościowy (wielkość firmy),
 • planować rozpoczęcie nowej inwestycji,
 • uwzględnić inwestycję z listy wspieranych działań.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI I SPOSÓB OBLICZANIA KOSZTÓW

Jeśli interesuje Cię ulga inwestycyjna, wniosek można składać przy wsparciu naszej firmy. Maksymalna wysokość ulgi to 70% poniesionych kosztów netto. Wysokość ulgi zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można obliczyć jej wielkość? To koszt inwestycji netto mnożony przez wysokość procentową pomocy publicznej właściwej dla danego regionu.