Mapy drogowe, agendy badawcze

W najbliższych latach firmy planujące pozyskiwać dotacje powinny zaopatrzyć się w dokumenty typu:

  • Mapa drogowa – szczególnie wymagane dla projektów transformacji cyfrowej, Przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji. To popularny dokument określający  plan działań lub schemat czynności realizowanych etapami, mający doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu transformacji w firmie. Szczegóły na temat map drogowych transformacji przeczytać można w zakładce Baza wiedzy (link)
  • Agenda badawcza – wymagane w projektach z zakres prac badawczo-rozwojowych. Najczęściej prezentowana jako długoletnia strategia rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią opracowań a następnie wdrożeń innowacji. Rzetelnie przygotowana, może stać się istotnym narzędziem wspierającym zarządzanie projektami badawczymi realizowanymi w firmach, prowadząc do zwiększenia jego innowacyjności i konkurencyjności a także pomagając w usystematyzowaniu zadań badawczych w różnych poziomach gotowości technologicznej w harmonogramie projektu bądź kredytu z dofinasowaniem.

Zachęcamy do realizacji dokumentów w zakresie potrzeb przed dotacyjnych firm.