Poszukiwanie innowacji

Przygotowując się do aplikowania o fundusze unijne trzeba pamiętać, że wnioski o dotacje unijne muszą zawierać w sobie pierwiastek innowacyjności. . Zatem każda firma, która chce się rozwijać poprzez dotacje powinna nastawić się na innowacje procesowe, produktowe lub usługowe. Poziom innowacji nie musi mieć dużej skali, często wystarczy, że przedsiębiorstwo wdroży innowację na poziomie regionalnym.

W konkursach ogólnopolskich ze względu na dużą ilość składanych wniosków i większy poziom konkurencji należy liczyć się z koniecznością wykazania wyższej skali innowacji np. na poziomie minimum krajowym. Wartością dodaną w konkursach z pewnością będzie udokumentowanie realizacji procesów, produktów/usług, inwestycji innowacyjnych w firmie a także współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi czy posiadanie zasobów b+r wewnątrz firmy.

POMOŻEMY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE

  • monitoring źródeł dofinansowania na projekty innowacyjne
  • wsparcie w skonkretyzowaniu koncepcji badawczych produktu, usługi, procesu, który będzie miał innowacyjne cechy
  • poszukamy  kontaktów do jednostek branżowych, badawczych i naukowych (uczelni, instytutów, centrów BR, klastrów, stowarzyszeń branżowych)
  • pozyskamy ekspertyzy i opinie niezbędne do wniosku przygotujemy raporty branżowe, mapy drogowe, agendy badawcze itp.
  • ocenimy ryzyko prowadzenia prac B+R obciążonych niepewnością badawczą na każdym etapie projektu badawczego ,