Pozyskiwanie dotacji

Pozyskanie dofinasowania to niemałe wyzwanie czasowe i organizacyjne dla firmy. Zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia i dopasowania do potrzeb przedsiębiorcy oraz kryteriów „unijnych”. Nasza praca z Klientem rozpoczyna się już na etapie pomysłu na inwestycję, kiedy to pomagamy opracować koncepcje projektu, tak aby obejmował on wszystkie obszary istotne w procesie aplikowania o dotację unijne. Zakres oraz rodzaj inwestycji planowanej przez Klienta podlega przez nas weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów oceny wniosków, co pozwala na realne oszacowanie szans na otrzymanie dotacji.

Przeprowadzamy firmę przez cały proces od projektowania pomysłu na innowacje poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie wniosku o dotację oraz rozliczanie wraz z monitorowaniem wskaźników projektu w okresie trwałości.

Warto zatem zdać się na specjalistów, którzy przeprowadzą przez cały proces wnioskowania i rozliczania projektu odciążając od zbędnych formalności jednocześnie minimalizując błędy w aplikowaniu i maksymalizując szansę pozyskania dotacji.

Świadczymy usługi na każdym etapie pozyskania dotacji do oceny szans na wsparcie do prawidłowego rozliczenia projektu

Etap
1

Weryfikacje szans pozyskania dotacji?

 • analiza planowanej inwestycji pod kątem pozyskania dotacji/funduszy unijnych
 • rekomendacja optymalnych źródeł (programów) finansowania dla planowanej inwestycji lub prac badawczo-rozwojowych (B+R).
 • analiza szans uzyskania dotacji w ramach rekomendowanych programów
Etap
2

Planowanie realizacji projektu

 • wybór optymalnego programu wraz z ustaleniem harmonogramu działań
 • optymalizacja planowanego projektu pod kątem uzyskania jak najlepszej oceny punktowej
 • nawiązanie kontaktu z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub innymi podmiotami dostarczającymi innowację (jeśli istnieje taka konieczność)
 • ustalenie z Klientem listy dokumentów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
Etap
3

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

 • przygotowanie wniosku o dotację lub inne zewnętrzne źródła finansowania
 • przygotowanie biznesplanu oraz pozostałych dokumentów do wniosku
 • pomoc w pozyskaniu innych zewnętrznych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację np. opinie o innowacyjności, analizy marketingowe, analizy rynku, raporty internacjonalizacji, agendy badawcze, mapy drogowe robotyzacji, cyfryzacji itp.
 • kompletowanie i złożenie dokumentów we właściwym urzędzie
 • przygotowanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (w razie konieczności)
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o  dotację/wsparcie kredytowe i pożyczkowe/granty/
Etap
4

Nadzór i rozliczenie projektu

 • kontakt z  instytucją nadzorującą realizację projektu
 • przygotowanie wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatność zaliczkową, refundacyjną, pośrednią i końcową
 • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z zapisami wniosku
 • przygotowanie procedury wyboru dostawców
 • przygotowanie do kontroli projektu
 • asysta w trakcie kontroli projektu