Wybrane działania

Nowy instrument finansowania w ramach programu FENG na inwestycje, które zwiększą efektywność energetyczną przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Firmy otrzymają wsparcie na koszty wdrożenia nowych energooszczędnych produktów, usług czy procesów, zmniejszających zużycie energii w firmach lub na poziomie użytkowników końcowych.

Kredyt skierowany jest do firm MŚP, small i midcaps, które planują działania inwestycyjne wywołujące uzyskanie efektywności energetycznej co najmniej na poziomie 30%.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna jako dofinansowanie będące refundacją części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie do 70% kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji. Limit dotacji będzie wyliczany na bazie mapy pomocy regionalnej zależnej od lokalizacji przedsięwzięcia czy statusu firmy.

BGK planuje dwa nabory w 2023 r. Jeden ogłoszony zostanie 17.05.2023 r. a drugi 01.08.2023 r. Nabory rozpoczną się od 6.06.2023 do 17.08.2023 oraz od 22.08.2023 do 21.11.2023.