Ratowanie dotacji

W procesie skutecznego rozliczania dotacji najważniejsza jest prawidłowa realizacja merytoryczna i finansowa projektu zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu płatności, umowy o dofinansowanie, wytycznych kwalifikowalności czy dokumentacji konkursowej.
Brak doświadczenia w swobodnym poruszaniu się po tej dokumentacji może narazić firmę na duże straty czasowe (wydłużenie terminów realizacji projektu) a przede wszystkim finansowe (korekty finansowe) i uznaniu w konsekwencji kosztów za niekwalifikowane.

Jeśli na jakimkolwiek etapie realizacji projektu współfinansowanego z dotacji unijnych pojawił się problem, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z dotacji unijnych. Zajmujemy się również „ratowaniem” projektów w zakresie nieprawidłowości powstałych/zidentyfikowanych na etapie kontroli przez instytucję zarządzającą. Jeśli Państwa firma otrzymała informację pokontrolną, w której urząd podważa np. kwalifikowalność wydatków zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy możliwość przygotowania skutecznego odwołania.

Prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych i dofinansowanych projektów wymaga doskonałej znajomości wielu zasad, wytycznych i procedur. Podobnie jak prowadzenie księgowości firmy zleca się biurom rachunkowym, rozliczenie projektu unijnego warto powierzyć specjalistom znającym się na unijnych funduszach. Pozwala to na płynną realizację projektu, uniknięcie straty czasu i niepotrzebnego stresu, a często strat finansowych, które wynikają z nakładania korekt dotacji przez instytucje wdrażające.

POMOŻEMY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE

  • przeprowadzimy audyt rozliczania projektu
  • ocenimy poziom nieprawidłowości i korekt finansowych
  • dokonamy uzupełnienia braków w dokumentacji rozliczeniowej, ofertowej, finansowej
  • poprowadzimy korespondencję wyjaśniającą z Instytucją
  • zgłosimy aneksy w zakresie zmian pozwalających na przesunięcie środków, osiągnięcie wskaźników, wydłużenie terminów na realizację opóźnionych zadań,
  • opracujemy plan naprawczy ze wzorami dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczania projektu w dalszym jego etapie rozliczania i monitorowania w okresie trwałości
  • złożymy wnioski o zmiany, aneks, o interpretacje indywidualną różnych wytycznych
  • poprowadzimy korespondencję i negocjacje pisemne z instytucją poprzez system SL2014