B+R

Firma będzie mogła uzyskać dofinansowanie na realizację procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe aż po prace przedwdrożeniowe. Efektem dotacji na badania i rozwój (B+R) będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w skali minimum krajowej.

W ramach wsparcia regionalnego dotację mogą otrzymać projektu o mniejszym zasięgu innowacji wyróżniające się np. innowacją regionalną. Zakres innowacji dotyczyć może produktów, usług i procesów ale nie sprzedaży i pośrednictwa. Wdrożenie innowacji możliwe będzie do dofinansowania w dalszym etapie rozwoju firmy.

Kosztami kwalifikowanymi prac BR będą:

  • koszty wynagrodzeń personelu badawczego zaangażowanego do realizacji projektu,
  • koszty podwykonawstwa,
  • koszty aparatury B+R,
  • koszty budowy prototypów czy linii pilotażowych
  • pomocniczo usługi doradcze, promocyjne czy szkoleniowe niezbędne w procesie zaplanowanej innowacji.

Projekty z zakresu B+R będą wymagały realizacji badań według przygotowanej agendy badawczej, którą warto przygotować przed rozpoczęciem naborów konkursowych. Dokumentacja będzie czasochłonna w zakresie opracowania wielu analiz innowacyjności badań, potencjału kadry, zasobów sprzętowych, wykonania harmonogramów badawczych czy ocen stanu techniki, itp.