Mid-cap oraz Small mid-cap – nowe kategorie statusu wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie 2021-2027

Dotychczas kategorie wielkości firm dzieliły się na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W nowej perspektywie budżetu unijnego w dokumentacji Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 pojawiły się nowe kategorie wielkości przedsiębiorstwa czyli mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid-cap) oraz spółka o średniej kapitalizacji (mid-cap).

Nowe kategorie wielkości przedsiębiorstw definiują dwie podstawy prawne:

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych- art. 2 pkt 6 i 7,
  2. GBER: 651/2014 – art. 2 ust. 103e.

 

Zgodnie z przywołanymi dokumentami:

  1. „małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap)”to podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR;
  2. „spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap)”to podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji”

 Kilka podmiotów uznaje się za jedno przedsiębiorstwo, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków wymienionych określonych w art. 3 ust. 3 załącznika I”. Zatem przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych  (roczne obroty, suma bilansowa) i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu.

Zastosowanie nowych kategorii statusu wielkości przedsiębiorstw znacznie zwiększa możliwość uzyskania dotacji przez firmy, które do tej pory były traktowane jako przedsiębiorstwa duże. Niezależnie od tego czy zatrudniały np. 260 osób czy 5 000 osób posiadały status dużego przedsiębiorstwa. W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przedsiębiorstwa dotychczas kategoryzowane jako duże mają znacznie większe możliwości pozyskania dotacji niż miało to we wcześniejszych perspektywach finansowych.