Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027

Od 1 stycznia obowiązuje nowa mapa pomocy regionalnej, która będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2027 r. Jest ona zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w poprzednich perspektywach budżetowych UE. Co ważne podkreślenia, przedsiębiorcy z Warszawy oraz części powiatów ościennych nie mogą już liczyć na żadne wsparcie.

Spis treści

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 2022-2027 – wartość bazowa dla dużych firm

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej 2022-2027 – wartość bazowa dla dużych firm

Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

 • 50% – na obszarach należących do województw:
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • warmińsko-mazurskiego
  • podregionu siedleckiego;
 • 40%– na obszarach należących do województw:
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • małopolskiego,
  • opolskiego,
  • zachodniopomorskiego
  • regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
 • 30%– na obszarach należących do województw:
  • pomorskiego
  • śląskiego;
 • 25%– na obszarach należących do województw:
  • dolnośląskiego
  • wielkopolskiego,
  • z wyłączeniem obszarów wskazanych poniżej:
   • na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
   • 20%– w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
   • 15%– w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.


Inna wielkość pomocy będzie również uwidoczniona w regionie warszawskim stołecznym, gdzie maksymalna intensywność pomocy regionalnej wyniesie:

 • 25%– na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
 • 35%– na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Powiększenie pomocy - wsparcie dla MSP

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej firmom z sektora MMSP – z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro – podwyższa się dodatkowo o:

 • 20% dla mikro i małych przedsiębiorców
 • 10% dla średnich przedsiębiorców

Powiększenie pomocy – wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

W przypadku obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o:

 • 10% w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych ww. obszarów, z wyjątkiem obszarów należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz do regionu warszawskiego stołecznego.

Przedstawiona poniżej mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 wskazuje wielkość zaproponowanej pomocy na danym obszarze Polski.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z regionalnej pomocy inwestycyjnej w przyszłych naborach skorzystaj z indywidualnych konsultacji profesjonalistów i ustal wysokość wsparcia dla swojej firmy.