Fundusze europejskie dla małopolski 2021-2027 – Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP

Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego od 30.10.2023 mają możliwość składania wniosków w ramach naboru 1.2 Bony na innowacje dla MŚP w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Nabór potrwa do 08.01.2024 r. do godz. 15:00.

Bony na innowacje są znaną już z lat ubiegłych koncepcją aktywacji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej firm z sektora MSP.

Cechą bonów na innowacje jest realizacja ich w systemie popytowym, co oznacza, że dotacja jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług B+R. Wykonawcami usługi mogą być takie podmioty jak: jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorstwa posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów oraz kancelarie patentowe.

Dotacje w ramach „bonów na innowacje” można przeznaczyć na prowadzenie badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Dotacja uzupełniająca może zostać przeznaczona na usługi proinnowacyjne w zakresie m in.

  • wykonania projektu wzorniczego
  • opracowania zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych
  • oceny zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku
  • usług związane z ochroną własności intelektualnej.
    Wnioski przyjmuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Warto zainteresować się konkursem szczególnie pod kątem transferu wiedzy pomiędzy firmami a jednostkami badawczymi. Do dyspozycji przedsiębiorców jest maksymalna kwota na wydatki kwalifikowane 300 000,00 PLN przy jednoczesnym dofinasowaniu z pomocy de minimis na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych

W latach 2009-2021 dla naszych Klientów, pozyskaliśmy środki na realizację 36 projektów w ramach wcześniejszych naborów do działania „Bon na Innowacje”.

Jeżeli szukacie Państwo możliwości pozyskania dotacji na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne to działanie „Bon na Innowacje” będzie doskonałym wyborem.