Mapa drogowa transformacji przedsięborstwa

Mapa drogowa transformacji jest dokumentem, który może być niezbędny w aplikowaniu o niektóre dotacje w nowej perspektywie finansowej.
Mapa drogowa to swoisty plan wdrożenia zmian w firmie. Mapy pokazują kierunki rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe lata w obszarze transformacji cyfrowej, przemysłowej, robotyzacji czy automatyzacji. Plan transformacji firmy powinien być dostosowany do potrzeb inwestycyjnych danego przedsiębiorstwa i realiów rynkowych, na których działa.
Mapa drogowa niezależnie od tematyki powinna być planem wieloletnim i pokazywać rozwój firmy pod kątem cyfrowo – inwestycyjnym. Mapa drogowa opiera się na przedstawieniu zmiany sposobu prowadzenia produkcji czy świadczenia usług do poziomu najbardziej ergonomicznego, ekonomicznego i zinformatyzowanego. Celem opracowania mapy drogowej jest pomoc firmom w planowaniu i wdrażaniu zmian prowadzących firmę krok po kroku do osiągnięcia pożądanego stanu produkcyjnego lub usługowego.

Powstanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa zaczyna się od przedstawienia problemów, przeszkód i utrudnień w firmie.  Celem mapy jest pokazanie planu naprawczego zmiany cyfrowej, przemysłowej, robotyzacji czy automatyzacji oraz wskazanie kosztów dojścia do poziomu pożądanego. Kolejnym krokiem jest identyfikacja czynników zewnętrznych wewnętrznych wymuszających zmianę np. większa obsługa klientów online.
Transformacja powinna polegać ocenie kluczowych filarów firmy i wskazaniu skokowo zmian w tym zakresie np. w stosunku do ludzi, procesów, technologii i informacji, zarządzania.

Patrząc na niektóre konkursy planowane w nowej perspektywie unijnej 2021-2027, mapy drogowe będą dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów z zakresu cyfryzacji oraz automatyzacji przedsiębiorstw.

W konkursach Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) opracowanie mapy drogowej transformacji będzie wymagane z tematyki rozwoju firm w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa będzie strategią wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej wymagane będzie przez złożeniem wniosku, gdyż mapa stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że transformacja cyfrowa jest czymś niezbędnym w dalszym rozwoju każdego przedsiębiorstwa, warto jak najszybciej rozpocząć działania zmierzające do przygotowania kompletnej mapy drogowej własnej firmy licząc przy okazji na pozyskanie dotacji i szybszy zwrot z inwestycji.