Programy krajowe dla polski na lata 2021-2027

Harmonogram konkursów z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027) w 2023 r. zakłada ogłoszenie w trybie konkurencyjnym 27 naborów oraz niekonkurencyjnym 16 naborów. Harmonogram będzie podlegał cyklicznym kwartalnym aktualizacjom na kolejne trzy miesiące do przodu. Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART, odpowiednik Szybkiej ścieżki z poprzednich lat, jednak SMART będzie miał całkiem nową formułę konkursową o czym piszemy tutaj.

Nabory będą prowadzone w następujących instytucjach:

Nabory w PARP dla MSP - www.parp.gov.pl

W pierwszej kolejności zostaną ogłoszone konkursy dla przedsiębiorstw MŚP (Małe i średnie przedsiębiorstwa).

Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 7 lutego 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 21 lutego 2023 r. Zakończenie naboru: 12 kwietnia 2023 r.

Nabór konkursowy dla

pojedynczych MŚP

Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 30 marca 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 13 kwietnia 2023 r. Zakończenie naboru: 15 czerwca 2023 r.
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 9 sierpnia 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 5 września 2023 r. Zakończenie naboru: 31 października 2023 r.
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 10 maja 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 1 czerwca 2023 r. Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2023 r. Nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 6 czerwca 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 6 lipca 2023 r. Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2023 r. Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP

Nabory w NCBiR dla podmiotów innych niż MSP - ncbir.gov.pl

Planowane są także konkursy dla dużych firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes, których nabór będzie prowadzony przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju.

Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 7 lutego 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 21 lutego 2023 r. Zakończenie naboru: 12 kwietnia 2023 r. Nabory konkursowy dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 30 marca 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 13 kwietnia 2023 r. Zakończenie naboru: 15 czerwca 2023 r.
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 9 sierpnia 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 5 września 2023 r. Zakończenie naboru: 31 października 2023 r.
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 10 maja 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 1 czerwca 2023 r. Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2023 r. Nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO
Działanie 1.1 Ścieżka SMART Ogłoszenie naboru: 6 czerwca 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 6 lipca 2023 r. Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2023 r. Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP
Działanie 2.12 Granty na eurogranty Ogłoszenie naboru: 31 maja 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 30 czerwca 2023 r. Zakończenie naboru:4 czerwca 2024 r. Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP

Nabory na kredyty w formie dotacji - bgk.gov.pl

Nabory prowadzone w zakresie instrumentów kredytowych prowadzić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie:

Działanie 2.32 Kredyt technologiczny Ogłoszenie naboru: 9 marca 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 23 marca 2023 r. Zakończenie naboru: 31 maja 2023 r. Wnioskodawcy: MŚP
Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny Ogłoszenie naboru: 17 maja 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 6 czerwca 2023 r. Zakończenie naboru:17 sierpnia 2023 r. Wnioskodawcy: MŚP
Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny Ogłoszenie naboru: 1 sierpnia 2023 r. Rozpoczęcie naboru: 22 sierpnia 2023 r. Zakończenie naboru: 21 listopada 2023 r. Wnioskodawcy: MŚP
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy.