Przemysł 4.0 – robotyzacja, automatyzacja, cyfryzacja w dotacjach na lata 2022-2027

Wyzwaniem dla innowacyjności przedsiębiorstw w najbliższych kilku latach jest inwestowanie w Przemysł 4.0 tzw. czwartą rewolucję przemysłową rozumianą jako transformacja cyfrowa firm, jej automatyzacja i robotyzacja.  

Większe środki na robotyzację, automatyzację czy cyfryzację zaplanowano w nowym rozdaniu środków unijnych m in. z Programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, z Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG) a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw. 

Wsparcie będzie można pozyskać na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Od 2021 roku w Polsce pojawiły się pierwsze konkursy pilotażowe na dotacje z obszaru Przemysłu 4.0 w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych. Pilotaż konkursu ogłoszonego w PARP tzw. Bony na cyfryzację zapoczątkował wsparcie w obszarach:

  • zarządzania firmą za pośrednictwem rozwiązań IT;
  • automatyzacji procesów w firmie (w tym praca zdalna);
  • wykorzystywania rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji i/lub analityki biznesowej (business intelligence);
  • rozwoju tzw. cyberbezpieczeństwa;
  • prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w środowisku on-line (e-commerce);
  • marketingu internetowego;
  • wykorzystania technologii mobilnych.

W kolejnych latach będzie można pozyskać środki w programach unijnych wspierających firmy technologicznie poprzez zakup robotów przemysłowych, ale także na integrację technologii informatycznych i operacyjnych (IT/ICT), przemysłowy Internet rzeczy, Big Data, analizę danych i tworzenie systemów cyber-fizycznych. 

W rozwoju technologicznym i innowacyjnym przedsiębiorstw na świecie zauważalny jest trend obniżania kosztów pracy człowieka czy ryzyka związanego z nagłą nieobecnością pracowników w firmie, co szczególnie pokazał okres pandemii. Rozwiązaniem dla tych przeszkód produkcyjnych jest  zwiększenie pracy robotów przemysłowych, które zapewniają powtarzalność procesową, wyższą jakość wykonania, mniej uszkodzeń i błędów oraz lepsze wykorzystanie surowców na produkcji. 

Najbliższy konkurs w tym obszarze przewidziany jest do ogłoszenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w IV kwartale 2022 pod nazwą ROBOGRANT dedykowany branży meblarskiej na inwestycje kwalifikowane do 1 mln zł (do 80% dotacja). 


O szczegółach będziemy informować na bieżąco. W międzyczasie zapraszamy do kontaktu i weryfikowania swoich pomysłów do dofinasowania.