Fundusze europejskie dla małopolski 2021-2027 – Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji

Województwo Małopolskie ogłosiło kilka ciekawych propozycji konkursowych dla firm w tym między innymi Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Jest to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla małopolskich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Jak większość konkursów ogłaszanych dla firm i tym razem odbiorcą są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie Małopolski.

Warunkiem koniecznym konkursu jest szczegółowe opisanie we wniosku wyników przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo–rozwojowych.
Dofinansowanie do 60% kosztów netto inwestycji będzie można przeznaczyć głównie na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji przy czym dotacja ma być częściowo zwrotna w formie dotacji warunkowej.

Wstępnie nabór zaplanowano od lutego 2024 do kwietnia 2024 r.