Dziś rusza II runda naboru do konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność
Plus!

Runda potrwa do 31 maja 2021.
Można uzyskać dofinansowanie do opracowania projektu wzorniczego oraz zakup środków trwałych. Co ważne, nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi i pomagać w pokonywaniu barier. Tego typu projekty nie są wcale zorientowane tylko na typowe niepełnosprawności. Ograniczenia fizyczne i poznawcze są różnego rodzaju i spotyka je praktycznie każdy z nas. Regulamin wymienia obok osób na wózkach inwalidzkich, niewidomych również:

  • osoby starsze,
  • kobiety w ciąży,
  • osoby z małymi wózkami,
  • osoby nierozumiejące języka pisanego lub mówionego,
  • ludzi o nietypowym wzroście (w tym dzieci),
  • a nawet osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – pomoc de minimis;
  • dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Skontaktuj się z nami zdalnie lub bezpośrednio. Razem omówimy, jakie masz możliwości dofinansowania i jakie projekty wchodzą w grę.