Działamy projektowo

W kontakcie z firmami z branży pozyskiwania funduszy europejskich często można usłyszeć, że rok 2021 jako pierwszy rok budżetu 2021-2027 zorientowanego na wsparcie rozwoju firm i odbudowę gospodarki po pandemii nie jest rokiem licznych konkursów i na nowe środki trzeba poczekać. Do tego udziela się covidowa stagnacja. My nie czekamy, tylko działamy.

Skupiając się na tym na co mamy wpływ i w oparciu o nasze doświadczenia w działaniu projektowym zapraszamy na bieżąco małe i średnie przedsiębiorstwa do kontaktu.

Pozwala nam to na wykorzystanie czasu na kluczowych 6 kroków:

#1. Wystartowanie o dofinansowanie w ramach konkursów z bieżącego rozdania.

#2. Przygotowanie firmy-Wnioskodawcy do aplikowania w przyszłości. Pomagamy w zwiększeniu potencjału w kontekście zdolności do efektywnej realizacji projektu i posiadanych zasobów. Ustalamy i porządkujemy informacje o firmie na stan dzisiejszy tzn. potencjał finansowy, kadrowy, merytoryczny, techniczny. Analizujemy planowane zmiany. To wszystko przyda nam się przy aplikowaniu o środki.

#3. Dokonujemy analizy potrzeb i koncepcji przedsiębiorstwa co do przyszłego rozwoju. Mamy za sobą sporo pozyskanych funduszy i zrealizowanych z sukcesem projektów i już teraz wiemy w którym kierunku pójść w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstwa, zaplanowania zakupu środków trwałych.

#4. Inicjujemy, weryfikujemy i przygotowujemy potencjalne partnerstwa, współprace, aby uniknąć ich inicjowania na szybko, tuż przed złożeniem wniosku.

#5. Analizujemy części badawczo-rozwojowe planowanych projektów, tak, aby posiadać draft opisu opracowywanej technologii, opisu produktu, raportu B+R.

#6. Monitorujemy branże i rynki, konkurencyjne produkty. Już teraz weryfikujemy, co będzie innowacją, a co już znajduje się na rynku i czy to jest ryjek krajowy czy zagraniczny.

W INDICTIO nie tylko piszemy projekty, ale również działamy projektowo. Dlatego na bieżąco wykorzystujemy czas na współpracę z naszymi klientami.

Źródło zdjęcia: pexels.com